OM OSS

Scandinavian Tank Storage AB är ett privatägt och oberoende lagringsföretag för petroleumbaserade produkter. Sedan starten 1993 har vår filosofi varit enkel: genom professionalitet och kostnadseffektivitet skapar vi goda affärer och förenklar för våra kunder. Vi jobbar alltid långsiktigt och på ett personligt plan med våra uppdragsgivare och samarbetspartner. Vi ser oss mer som en proaktiv partner än en leverantör av tjänster. Vår lyhördhet för marknadens behov samt vårt lösningsorienterade förhållningssätt har bidragit till att vi idag har en marknadsledande position i Norden. Våra moderna terminaler är anpassade för såväl distribution som strategisk lagring, lagring för arbitrageaffärer samt contangolagring. Vi består av ett 20-tal kompetenta medarbetare med lång och gedigen erfarenhet i branschen. Flertalet ägare är aktiva i bolaget, vilket skapar ett starkt engagemang och snabba beslutsvägar. Ett starkt fokus ligger på utveckling och expansion, tillsammans med våra kunder och partners.
Image

OM ERBJUDANDET

Vi strävar alltid efter att erbjuda marknadens mest attraktiva lösningar för alla typer av lagringsbehov, i såväl bergrum som cisterner. Vår service omfattar dygnets alla timmar. Alla våra lagringsfaciliteter är belägna på strategiska och väl valda platser runt om i Norden. Vår flexibilitet och breda utbud gör att vi kan lagra flera olika typer av produkter och kvaliteter. Genom egna förvärv, delägarskap och långsiktiga samarbetsavtal kan vi alltid erbjuda stor lagringskapacitet och innovativa lösningar till konkurrenskraftiga priser. För att garantera högsta kvalitet och säkerhet investerar vi kontinuerligt i ny teknik och effektiv infrastruktur på våra terminaler. I Göteborg förfogar vi över Nordens största råoljeanläggning på 1,4 miljoner kubikmeter och genom vårt isländska dotterbolag Scandinavian Tank Storage hf, förser vi Keflaviks flygplats med Jet-fuel. Vår totala lagringskapacitet är närmare 4 miljoner kubikmeter.
Image

HÅLLBARHET

Kompetensen inom hållbar utveckling är hög i hela organisationen och hållbarhet är en integrerad del i vår verksamhet. Vi har ett nära samarbete med myndigheter och samarbetspartners. Genom tillståndsprövning sätts villkoren för vår verksamhet och den gällande lagstiftningen är ett minimikrav. Vi jobbar dessutom proaktivt för att ligga steget före. Detta betyder att vi anpassar vårt miljöarbete kontinuerligt utifrån den nyaste tekniken och den senaste kunskapen. Ansvarstagande och helhetssyn står i direkt relation till omvärldens förtroende. Något som också ligger helt i linje med våra egna värderingar.
Image

Vårt kontor i Göteborg

Sven Källfelts gata 201, 426 71 VF Göteborg Switchboard: +46 31 769 00 00 Operations: +46 31 769 00 10

Vårt kontor i Malmö

Oljevägen 28, 211 24 Malmö Phone: +46 40 689 18 59

Vårt kontor på Island

Hlidasmari 4, 201 Kopavogur, Island