Uppförandekod

petter

[featured_image]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 115.69 KB
 • File Count 1
 • Create Date 2021
 • Last Updated 2021

Uppförandekod

Scandinavian Tank Storage är ett oberoende lagringsbolag med en konstant målsättning att ligga i framkant när det gäller arbetsmiljö, miljömedvetenhet, säkerhet och etik. Idag genomsyrar detta hela vår organisation och vi försöker även implementera detta hos våra underleverantörer och affärspartners. Anställda på Scandinavian Tank Storage ska arbeta i ett arbetsklimat som ger alla lika möjligheter, rättvis behandling utan diskriminering och med samma respekt för varje individ. Våra grundläggande värderingar bygger på förtroende. Vi har därför formulerat våra kärnvärden.

Definieras av vår uppförandekod:

 • Bevarande av företagets grundläggande värden genom att upprätthålla en stark finansiell grund.
 • Långsiktigt lönsamma affärer som skapar en stadig tillväxt på ett sunt sätt.
 • Nolltolerans mot mutor och korruption.
 • Följa nationella lagar och förordningar där vi är verksamma.
 • Erbjuda en hälsosam och säker miljö för våra medarbetare.
 • Vi skall förstå och ha kännedom om arbetstagarnas rättigheter enligt gällande lagstiftning.
 • Utbildning ska ges till våra medarbetare för att stödja deras utveckling och framtida arbete.
 • Arbeta mot trakasserier och diskriminering.
 • Bidra och uppmuntra alla medarbetare att upprätthålla en hälsosam livsstil samt erbjuda träningsmöjligheter.
 • Erbjuda regelbundna hälsokontroller.
 • Droger och alkohol är strängt förbjudna vid terminalerna där vi bedriver verksamhet.
 • Stödja och ge hjälp till anställda med narkotika-och alkoholrelaterade problem.
 • Vi får inte direkt eller indirekt acceptera felaktigt utbetalda belopp som kan anses vara i strid mot våra normer.
 • Som certifierad och godkänd av den svenska tullen skall vi lägga särskild omsorg vid att vår tullhantering till var tid sker efter rådande regler.
 • Vi skall följa vår egen säkerhets- och miljöpolicy.
 • Sträva efter att inga som helst utsläpp sker på våra terminaler.

Scandinavian Tank Storage är ett flexibelt företag och därför anser vi detta dokument vara ett dynamiskt dokument som kommer att stärkas, förändras och uppdateras över tid när behov föreligger.

Attached Files

File
A1 107 Uppförandekod.pdf