Säkerhetspolicy

petter

[featured_image]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 146.24 KB
 • File Count 1
 • Create Date 2021
 • Last Updated 2021

Säkerhetspolicy

Scandinavian Tank Storage bedriver ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering i syfte att:

 • Skapa en trygg och säker miljö för medarbetare och 3:e person
 • Skydda miljön
 • Skydda egendom
 • Skydda information och renommé
 • Minimera konsekvenserna/verkningar av uppkommen skada

Säkerhetsarbetet skall förebygga risker och skada genom effektiva säkerhetslösningar inom informationssäkerhet, personsäkerhet, egendomsskydd samt katastrof- och krisberedskap. Scandinavian Tank Storage skapar förutsättningar för hög säkerhet genom att:

 • Förutse händelser och jobba med förebyggande åtgärder
 • Arbeta efter rutiner och instruktioner
 • Riskanalyser är en naturlig del i planering eller förändringar
 • Säkerhetsrelaterade incidenter eller händelser dokumenteras och analyseras
 • Medarbetare utbildas och ges information om säkerhetsrutiner och risker i verksamheten
 • Ta del av andra verksamheters incidenter och erfarenheter samt deltagande i branschorganisationer

Varje medarbetare eller samarbetspartner har ansvar för att gällande säkerhetsregler och säkerhetsrutiner tillämpas inom det egna ansvars- och arbetsområdet.

Företagets tillgångar och verksamhet skall skyddas mot konkurrerande affärsintressen. Vid uppkommen skada skall effekterna begränsas. Information om anställda, partners, finansiärer, kunder och övriga intressenter skall behandlas med vederbörlig sekretess för att skydda dessas integritet.

VD har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap, arbetsuppgifter relaterade till säkerhet och beredskap är delegerade till linjeorganisationen.

Vid katastrof- och krissituationer finns en beredskapsgrupp förberedd.

Efterlevnaden av gällande regler och riktlinjer för säkerheten säkerställs genom rådgivning och revisioner.

Denna Säkerhetspolicy har fastställts av verkställande direktören i Scandinavian Tank Storage AB.

 

Patrik Kinnerfors

Verkställande direktör

Scandinavian Tank Storage AB

Attached Files

File
A1 106 Säkerhetspolicy.pdf