Miljöpolicy

petter

[featured_image]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 103.44 KB
  • File Count 1
  • Create Date 2021
  • Last Updated 2021

Miljöpolicy

Scandinavian Tank Storage arbetar aktivt för att minska bolagets påverkan på miljön och hållbarhet och miljöhänsyn är ledord som vägs in i de beslut som tas på företaget.

Bolaget arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan och för att ta sitt ansvar för en hållbar framtid och som ett resultat av detta levereras endast grön el till företagets terminaler och kontor. Bolaget arbetar också kontinuerligt med energieffektivisering av de mer energiintensiva delarna av verksamheten.
Avfall från verksamheten sorteras i olika fraktioner och skickas vidare för hantering av företag med kompetens att ta hand om avfallet så att så liten påverkan som möjligt uppstår på miljön.

Företagets verksamhet är hårt reglerad av lagstiftning och verksamhetsvillkor sätts i samband med tillståndsprövning. Villkorsefterlevnad samt övriga arbetsuppgifter inom miljö är delegerade till linjecheferna, vilket skapar engagemang och delaktighet hos medarbetarna.

Företaget har ett nära samarbete med myndigheter och samarbetspartners och jobbar proaktivt för att ligga steget före och anpassar kontinuerligt miljöarbetet utifrån den nyaste tekniken och den senaste kunskapen inom miöljöområdet. I takt med att ny miljökunskap blir tillgänglig förändras arbetssättet och miljökompetensen höjs kontinuerligt genom utbildning och samverkan inom branschorganisationer.

Attached Files

File
A1 103 Miljöpolicy.pdf